Fotografiile din acest blog sunt protejate conform legii 8 /1996 privind drepturile de autor. Preluarea e permisa doar cu acceptul proprietarului.

luni, 31 martie 2014

Licheni

Lichenii sunt un grup aparte de organisme, rezultate în urma conviețuirii permanente dintre o ciuperca (ascomicetă sau mai rar o bazidiomicetă) și o alga verde sau o algă albastră. Corpul vegetativ rezultat (talul) este total diferit morfologic, structural și fiziologic față de cei doi parteneri care participă la simbioza.
Lichenii sunt utilizați ca materie primă în diferite ramuri industriale: farmaceutică, alimentară, chimică. Utilitatea lor se datorează numărului foarte mare de substanțe chimice pe care le formează în cadrul proceselor metabolice, substanțe cunoscute sub numele de acizi lichenici (termen impropriu deoarece, cu toate că majoritatea acestor substanțe au o reacție acidă, ele nu au compoziția acizilor).
Lichenii au fost definiți ca pionieri ai vegetației deoarece sunt primii care se instalează în stațiuni improprii pentru alte grupe de plante. Prin intermediul acizilor lichenici, care au o accentuată acțiune corozivă, lichenii reușesc să dezagrege rocile și să contribuie astfel la formarea unui strat subțire de sol, pe care ulterior se pot instala alte organisme vegetale. Procesul de teraformare a unor alte planete poate începe prin implementarea lichenilor.
Datorită sensibilității lor deosebite, lichenii constituie indicatori valoroși ai gradului de poluare al atmosferei ca și ai unor condiții ecologice staționare. sursa

Macro Monday 2, Monday Mellow Yellow

2 comentarii:

Thank you so much for stopping by. I love my followers and visitors. Your comments make me happy! :)